De meest voorkomende vochtproblemen in de Nederlandse huizen en gebouwen zijn vochtige muren door optrekkend vocht en
lekkende aansluitingen, zoals kimmen en doorvoeringen in kelders en liftputten.

Vochtige muren door optrekkend vocht

Door capillaire werking (zuigwerking) in het metselwerk kan vocht van buiten in de constructie dringen en tot vochtproblemen leiden. Optrekkend vocht is zichtbaar als vochtplekken op de muur, zout uitbloeiing en schimmels Door onder druk een injectievloeistof in de constructie te injecteren worden deze capillaire poriën gevuld en blijvend afgedicht.


Lekkende aansluitingen

De aansluiting vloer/ wand (kim) is een kwetsbare aansluiting die vaak tot lekkages lijdt. Bij verhoogd grondwater na langdurige regenval kan deze aansluiting lijden tot plotselinge water overlast en komen kelders en liftputten onder water te staan. Door het op de juiste manier aanboren en injecteren van het probleem gebied kan de aansluiting waterdicht worden gemaakt.


Lekkende doorvoeringen

Wanneer leidingen door een wand of muur gaan (doorvoeringen) kunnen er vochtproblemen of lekkages optreden. Door werking van de leidingen of beton wordt de bestaande afdichting beschadigd. Afhankelijk van de uitvoering van de doorvoering, wel of geen mantelbuis, kan door injecteren of een elastische afdichten de lekkage gestopt worden.

Voorr_st_arrow

Injecteren_03

Injecteren_05
l_st_arrowNa

Injecteren_07

Vraag direct een offerte aan

Gewenste dienst

Maak hieronder uw keuze (meerdere keuzes mogelijk)

InjecterenVochtige murenKelderafdichting

Uw gegevens

U kunt binnen 24 uur een reactie van ons verwachten